Tag Archive | Armenian Genocide

French Senate adopts the Genocide denial criminalization bill

Yesterday, the French senate passed the bill criminalizing Genocide denial with 127 senators voting in favor and 86 against.

I wanted to share some interesting links, news and articles I found on the Internet.

French Senate passes Armenian Genocide bill by Yerkir Media

Erdoğan: I may not go to France again if ‘genocide’ bill passes by Hurriyet Daily

Urge your Representative to Cosponsor the Armenian Genocide Resolution (take action!) by the Armenian National Committee of America

Dr. Charny Urges Israel to Recognize Genocide by Asbarez news

Turkey boycotts the French kiss, French fries and French words by Comedy Now (a bit old but works here as well)

Turkish Website Hacked By Armenians by Radio Yan

and here’s a video of the Armenians in France who gathered in front of the senate during the vote. They are singing Zartig Lao.

The lyrics of Zartir Lao:

Խուժան ասկեար զօրք է ժողվեր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատեր.
Սուլթան կ՚ուզէ ջնջել մզի
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Խեղճ մշեցին մեռաւ լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով,
Մեռաւ թուրքի հարկը տալով,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Ինչ անիծեմ թուրք ասկեարին,
Որ սպաննեց ջոջ Աբոյին,
Մեր յոյս թողեց օրօրոցին,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Khoujan asgyar zork eh joghver
Yegel Msho tshdn eh badel,
Soultan G’ouzeh chnchel mzee,
Zartir lao, mrnim kzi.

Kheghdj mshetsin merav lalov,
Odar yergirner man kalov
Merav tourkin harguh dalov,
Zartir lao, mrnim kzi.

Inch anidzem tourk asgyarin,
Vor esbannets choch Apoyin,
Mer houys toghets ororotsin,
Zartir lao, mrnim kzi

Advertisements

Boycott Turkey

I’ll add the sounds of the kids in the last part of the video later as mp3 files so that you can download. 🙂

Armenian Petition

Signature List

Signature List

Visit http://www.armenianpetition.com between February 1, 2009 to March 15, 2009 to make your voice heard in less then one minute!!

Many Armenian political parties and intellectuals have expressed their concerns over recent discussions on Armeno-Turkish relations that have been taking place between Yerevan and Ankara. The “Soccer Diplomacy” has also received much attention from Armenians in the Diaspora, as it seems that the long term goals of the Armenian cause are being used as a bargaining chip in these discussions.

Read More…

Angered by Turkish criticism over Gaza, Israel may recognize Armenian Genocide

turkey_israelEnraged by the abrasive tone of Turkey’s condemnation of Israel’s attack on Gaza, Israeli officials and Turkish analysts are now raising the possibility that Tel Aviv may retaliate either by recognizing the Armenian Genocide or refusing to help Turkey to lobby against a congressional resolution on the genocide, according to the Publisher of The California Courier.

“This unexpected turn of events was in response to Turkish Prime Minister Recep Erdogan’s continued harsh criticisms, accusing Israel of “perpetrating inhuman actions which would bring it to self-destruction. Allah will sooner or later punish those who transgress the rights of innocents.” Erdogan qualified Israel’s attack on Gaza as “savagery” and a “crime against humanity.” He also refused to take calls from Israel’s Prime Minister Ehud Olmert and rejected a request by Israeli Foreign Minister Tzipi Livni to visit Ankara.

Read More…

MSNBC Survey Was Most Viewed

This is about the MSNBC Armenian Genocide Survey article that I posted in here.

It was also posted on LebSpy.com forums and from their statistics, it is the most viewed thread.

Here is a screenshot:

MSNBC Survey thread most viewed on LebSpy.com

MSNBC Survey thread most viewed on LebSpy.com

%d bloggers like this: