French Senate adopts the Genocide denial criminalization bill

Yesterday, the French senate passed the bill criminalizing Genocide denial with 127 senators voting in favor and 86 against.

I wanted to share some interesting links, news and articles I found on the Internet.

French Senate passes Armenian Genocide bill by Yerkir Media

Erdoğan: I may not go to France again if ‘genocide’ bill passes by Hurriyet Daily

Urge your Representative to Cosponsor the Armenian Genocide Resolution (take action!) by the Armenian National Committee of America

Dr. Charny Urges Israel to Recognize Genocide by Asbarez news

Turkey boycotts the French kiss, French fries and French words by Comedy Now (a bit old but works here as well)

Turkish Website Hacked By Armenians by Radio Yan

and here’s a video of the Armenians in France who gathered in front of the senate during the vote. They are singing Zartig Lao.

The lyrics of Zartir Lao:

Խուժան ասկեար զօրք է ժողվեր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատեր.
Սուլթան կ՚ուզէ ջնջել մզի
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Խեղճ մշեցին մեռաւ լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով,
Մեռաւ թուրքի հարկը տալով,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Ինչ անիծեմ թուրք ասկեարին,
Որ սպաննեց ջոջ Աբոյին,
Մեր յոյս թողեց օրօրոցին,
Զարթիր լաօ, մռնիմ քզի։

Khoujan asgyar zork eh joghver
Yegel Msho tshdn eh badel,
Soultan G’ouzeh chnchel mzee,
Zartir lao, mrnim kzi.

Kheghdj mshetsin merav lalov,
Odar yergirner man kalov
Merav tourkin harguh dalov,
Zartir lao, mrnim kzi.

Inch anidzem tourk asgyarin,
Vor esbannets choch Apoyin,
Mer houys toghets ororotsin,
Zartir lao, mrnim kzi

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: